Nhân kỷ niệm 46 năm ngày hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 ngày Nguỵ Văn Thà và đồng đội hy sinh chống giặc Tàu,đọc lại bài thơ “Người anh hùng họ Nguỵ” của Trần Mạnh Hảo

Tran Manh Hao 19/1/2016 NHÂN KỶ NIỆM 42 NĂM NGÀY HẢI CHIẾN HOÀNG SA 19-1-1974 — 19-1-2016 : KHI GIẶC TRUNG CỘNG TRÀN VÀO CHIẾM ĐẢO, ĐÃ BỊ HẢI QUÂN […]

Read Article →

Hãy để lòng nhân ái reo vang: Vĩnh biệt Thuyền Trưởng, Tộc Trưởng Jeon Je Yong,người đã bất tuân lệnh công ty cứu 96 thuyền nhân VN năm 1985

Hãy để lòng nhân ái reo vang: Vĩnh biệt Thuyền Trưởng, Tộc Trưởng Jeon Yong Trangđài Glassey-Trầnguyễn 96 thuyển nhân được thuyền trưởng Jeon Yong cứu 1. Cha về với Biển […]

Read Article →

Chuyện “cải tạo công thương nghiệp ” thời kinh tế “bao cấp,tập trung”.. ngày xưa với đề xuất “ngăn sông Saigon nuôi cá” để giải quyết tình trạng thiếu lương thực(ĐM)?

CHUYỆN NGÀY XƯA “Kê biên tài sản” Chính sách “Đánh tứ sản Miền Nam sau “giải phóng” và trước thời kỳ “Đổi Mới” (áp dụng lại cái cũ) Tư tưởng […]

Read Article →