Hãy để lòng nhân ái reo vang: Vĩnh biệt Thuyền Trưởng, Tộc Trưởng Jeon Je Yong,người đã bất tuân lệnh công ty cứu 96 thuyền nhân VN năm 1985

Hãy để lòng nhân ái reo vang: Vĩnh biệt Thuyền Trưởng, Tộc Trưởng Jeon Yong Trangđài Glassey-Trầnguyễn 96 thuyển nhân được thuyền trưởng Jeon Yong cứu 1. Cha về với Biển […]

Read Article →

Lê rụng từ cành táo:”Giờ phút cuối cùng của cặp vợ chồng độc tài nhân danh vô sản Ceaucescu/Elena của Lỗ Mã Ni(Roumania)12/1989-Victor Sybestyen/Phan Trinh dịch

TÀI LIỆU LỊCH SỬ “Lê rụng từ cành táo “ Cách mạng 12/1989 của Roumania(12/1989-12/2017) Số phận của vợ chồng Ceaucescu/Elena vào những ngày này tháng này năm 1989 Victor […]

Read Article →

Chuyện “cải tạo công thương nghiệp ” thời kinh tế “bao cấp,tập trung”.. ngày xưa với đề xuất “ngăn sông Saigon nuôi cá” để giải quyết tình trạng thiếu lương thực(ĐM)?

CHUYỆN NGÀY XƯA “Kê biên tài sản” Chính sách “Đánh tứ sản Miền Nam sau “giải phóng” và trước thời kỳ “Đổi Mới” (áp dụng lại cái cũ) Tư tưởng […]

Read Article →