phản biện của(cựu ĐVCS),ông Nguyễn Đình Cống về “bài báo ” của “GS/TS xây dựng đảng” Nguyễn Phú Trọng-Lý thuyết so với thực tiển,thực tế,thực tại… !

Phản biện Bài báo của GS /TS xây dựng đảng Nguyễn Phú Trọng (Phần 1) 02/06/2021 Nguyễn Đình Cống 2-6-2021 I- Giới thiệu Ngày 17/5/ 2021, các báo ở Việt […]

Read Article →

nhờ kách mệnh thành công người VN mới có dịp tha phương cầu thực,định cư…và cocc mới du học khắp bốn phương trời ngay cả ở xứ sở(tồ lô) xa xôi,đơn độc :Băng Đảo(Iceland)

Iceland(Băng Đảo) Iceland (Icelandic: Ísland; [ˈistlant] (listen))[d] is a Nordic island country in the North Atlantic Ocean, with a population of 356,991[6] and an area of 103,000 km2 (40,000 sq mi), making it the most sparsely populated country in Europe.[e][13] The capital and largest city is Reykjavík. Reykjavík and the surrounding […]

Read Article →