Deux poèmes :”L’automne” et “Le Lac ” d’Alphonse de Lamartine-hai bài thơ của Lamartine :mùa thu và hồ vắng !!

Phút thư giản mùa ôn dịch cúm Tàu(Covid-19) Alphonse de Lamartine Alphonse de Lamartine, de son nom complet Alphonse Marie Louis de Prat de Lamartine, né le 21 octobre 1790 à Mâcon et mort le 28 février 1869 à Paris, est un poète, romancier, dramaturge français, […]

Read Article →

theo Hiến Pháp nước “dân chủ tồ lô” Mỹ:Mọi người sinh ra đều có quyền mưu cầu hạnh phúc “nhưng…-Boác Bảy Đần(Biden,người đã từng chống đối nhận tỵ nạn CS Đông Dương sau 30/4/75), muốn nhiều di dân nên đảo ngược(reverse) chính sách kiểm soát biên giới phía Nam của boác Chí Phèo tỷ phú Đỗ Nam Trâm(Trump)-Báo DailyMail

Biden’s wants to let in MORE migrants: Documents reveal president’s plan to reverse Trump’s border policies by expanding eligibility to foreign farm workers, American Indians and asylum seekers NY Times […]

Read Article →