chuyện đời người và người đời :bà lão(Tàu) bán cơm cho (giai cấp) công nhân,kinh doanh thua lỗ trong 55 năm,khi lìa đời có hàng người thương tiếc tiễn đưa !!

Bà ʟãο‌ ƅ‌áɴ ᴄ‌ơm 55 ɴăm ⱪɪɴҺ Ԁ‌ο‌ɑɴҺ τҺυɑ ʟỗ, ɴҺưɴɡ ⱪҺɪ mấτ 2000 ɴɡườɪ đếɴ τɪễɴ đưɑ By Nguyen Chien – Tháng Sáu 9, 202101331 CҺắᴄ‌ ᴄ‌Һắɴ ɾằɴɡ ƅ‌ạɴ sẽ ⱪҺôɴɡ […]

Read Article →