ông thầy chùa Thích Không Tánh nằm ngoài nghiệp đoàn quốc doanh!-Pháp nạn – Ma chướng trong chế độ Cộng sản (Phần cuối) -Chu Sơn(Tiengdan.com)

Chu Sơn 15-6-2021 Tiếp theo phần 1 — phần 2 — phần 3 — phần 4 — phần 5 — phần 6 — phần 7 — phần 8 — phần 9 Hòa thượng Thích Không Tánh Hòa thượng Thích Không Tánh tên khai sinh là Phan Ngọc […]

Read Article →