chuyện thơ(thẩn) với nhà thơ không quân QLVNCH :Cung Trầm Tưởng-từ chuyện tình lãng mạn(tiễn em ở gare Lyon đền vàng Paris ) đến hồn thơ thế sự lưu đày-Đỗ Trường

CUNG TRẦM TƯỞNG – TỪ CHUYỆN TÌNH LÃNG MẠN ĐẾN HỒN THƠ (THẾ SỰ) LƯU ĐÀY. Đỗ Trường Leibzig(đức Quốc) Tháng Tư, tiết lập xuân dường như mới bắt đầu […]

Read Article →