“Chúa cũng phải xin phép “( !!) xuất hiện tại Kontum.Những thằng cán bộ quê mùa dốt nát chắc không hiểu câu nói của cụ tổ Karl Marx(tôn giáo là thuốc phiện..)mà chỉ để chứng tỏ uy quyền dốt nát của mình…!!??

Kontum: Chính quyền xông vào giựt sách, yêu cầu linh mục đang làm lễ về ‘làm việc’ March 24, 2023 Đoạn video trên YouTube vào ngày 22/3/2023 cho thấy nhóm […]

Read Article →

VN/XHCN người lao động/cán bộ vô sản không muốn về hưu sớm; tại nước Pháp TBCN thì ngược lại , sinh ra cảnh “chuyên chính vô sản ” đang so găng với chính phủ tư bản của TT Ma Cà Rông(Macron)

Pháp những ngày đình công: ‘Chuyên chính vô sản’ đọ găng với chính phủ Macron 2 giờ trước Gần một tháng qua, nước Pháp chìm trong biểu tình, đình công […]

Read Article →