Tàu CS (người Hán)”tiêu diệt và đồng hoá dân tộc thiểu số Uyghuir(Uy Ngô Nhĩ)theo Đạo Hồi tại Tân Cương như thế nào ?-Chính sách không khoan nhượng(ne montrez aucune pitié)-trông người mà nghĩ đến mình- Le Figaro/New York Times…

“Ne montrez aucune pitié” : comment la Chine organise la répression des minorités musulmanes PERSÉCUTIONS – Un lanceur d’alerte chinois a transmis au “New York Times” des documents prouvant que […]

Read Article →