Tổ phụ Abraham(mà Hồi giáo và Do Thái giáo đều tin) cần sống lại để giải quyết ‘thế lực thù địch cà ngàn năm” đang gây cảnh chết chóc cho người vô tội hôm nay !-Báo Wall Street Journal(WSJ)

Israel, Hamas Prepare for Wider Conflict as Fighting Intensifies Hamas launches new rocket salvo; Israel orders mobilization of 5,000 reserve troops By Felicia Schwartz Updated May 11, 2021 6:01 pm ET […]

Read Article →

theo báo Dailymail hàng ngàn người nhận “eo phe”(welfare/trợ cấp xã hội) tại Úc Châu sẽ không còn có thể dùng “thẻ trợ cấp để rút tiền mặt mà phải dùng thẻ “cashless centerlink” để tránh dùng sai mục đích :lợi dụng,lạm dụng…

Budget welfare crackdown as MORE Aussies are forced on to cashless Centrelink card that prevents spending on booze, gambling and smokes – while immigrants are banned from payments for FOUR […]

Read Article →

thảm cảnh và thảm hoạ chiến tranh(can thiệp của các nước lớn hay xâm lược ?):Toà án Paris(địa hạt Évry)bác đơn kiện của Bà Trần Tố Nga(hiện định cư ở Pháp) về chất khai quang(chống du kích)-dioxin-trong chiến tranh Việt Nam-BBC

Tòa ở Paris nói ‘không có thẩm quyền’ nhận đơn kiện công ty Mỹ của bà Trần Tố Nga 10 tháng 5 2021 Một tòa án ở Pháp hôm thứ […]

Read Article →