Chuyện liên quan đến “người đàn bà 5 con”-Lê Khắc Thanh Hoài(ái nữ của BS Lê Khắc Quyến HĐNDCQ Huế) và ông thầy chùa hoàn tục của “ý thức mới trong văn nghệ và triết học”ngày xưa-Phạm Công Thiện !!

CHUYỆN LIÊN QUAN ĐẾN MỘT NGƯỜI ĐÀN BÀ… NĂM CON Phạm Trọng Chánh,GS Sorbonne/Paris/Pháp (hình như có dự bửa cơm hến Huế tại Évry-Courcouronnes do conchimgiakontum nấu năm 2006) Đọc […]

Read Article →

nhắc đến Simone de Beauvoir không thể không nói về Jean-Paul (Charles Aymard)Sartre của triết lý hiện sinh(Existentialisme/Existentialism) có nhiều ảnh hưởng đến thế hệ thập niên 19(60)(Sartre cũng đã đóng góp trong “con tàu Ánh Sáng” cứu thuyền nhân Việt Nam sau 30/4/1975)

J.P Sartre 1910 Jean-Paul Charles Aymard Sartre [ ʒãpol saχtχ]n 1, né le 21 juin 1905 dans le 16e arrondissement de Paris et mort le 15 avril 1980 dans le 14e arrondissement, est […]

Read Article →