xuất phát từ đề nghị của “ông nghị xứ nẫu”(ngông,lập dị… như các quan Huế XHCN)mặc áo ngủ thân đi mần,đi họp giống quan lại phong kiến ngày xưa(mục tiêu cũ phải đạp đổ)-(đi đâu loanh quanh lại trở về chốn cũ) !!

Xây dựng lễ phục – chớ áp đặt chỉ một kiểu mẫu! NGỌC DỦ  –  Thứ bảy, 03/06/2023 09:01 (GMT+7) Theo Tiến sĩ Lý Tùng Hiếu – nhà nghiên cứu […]

Read Article →

để tạm quên mùa ôn dịch,đọc bài thơ hoài niệm của thế hệ” tuổi trẻ chúng tôi”(trong chiến tranh uỷ nhiệm và nội chiến đã qua): Ta,người lính thất trận-Hồ Chí Bửu

TA – NGƯỜI LÍNH THẤT TRẬN… người lính ĐH Huế Hồ Chí Bửu 1.Ra trường – trình diện sư đoàn 18Qua đèo Mẹ Bồng Con sương khói mịt mùThuở 19 […]

Read Article →