“mẹ Nấm ” trở thành “nấm độc (?) kẻ đấu tranh với kiến thức ấu trỉ(?). kẻ háo danh lắm mồm(?) ,tự khoe khoang,vô ơn thiếu chuẩn mực tối thiểu hay chỉ là kẻ hàng tôm hàng cá,trẻ trâu…?”

ở xứ Mỹ không những bất đồng chính kiến bằng lợi nói(ngôn luận) mà còn bằng hành động,không bao giờ có tại các quốc gia dân chủ gấp triệu lần […]

Read Article →