SAIGON bây giờ…trời mưa hay nắng ??!!

Tản mạn về Saigon Saigon bây giờ…                                                                                BS Đỗ Hồng Ngọc  Saigon bây giờ không thấy có người đẹp nữa! Xưa ra đường cứ thấy người ta vừa chạy […]

Read Article →