số liệu covid-19 tại Việt Nam được công bố hôm nay lúc 6 giờ 29 phút chiều ngày 27/10/2021(ngày giờ VN)theo báo VNExpress.net(thuộc Bộ KHCN của Phạm Hiệu Hà Lội): thêm 4,404 ca nhiễm(hôm qua +3,592 ca)tử vong 54(hôm qua 64)

Số liệu Covid-19 tại Việt Nam Đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4. Cập nhật 18:29, 27/10 Số catrong nước Công bố hôm nay:+4.404 Tổng số :895.794 Sáng nay, Việt […]

Read Article →

số liệu covid-19 tại Việt Nam được công bố hôm nay lúc 6 giờ 33 phút chiều ngày 23/10/2021:thêm 3,361 ca nhiễm(nâng tổng số lên 880,150 ca) 77 ca tử vong(nâng tổng số người chết lên 21,620 )!!!

Số liệu Covid-19 tại Việt Nam Đợt bùng phát dịch từ ngày 27/4. Cập nhật 18:33, 23/10 Số catrong nước Công bố hôm nay+3.361 Tổng số :880.150 Sáng nay, Việt […]

Read Article →