Khi trùm ma tuý đi bán trà đá:bình luận về phát biểu của “nhà kinh tế và tài chánh học “(?!) Nguyễn Mạnh Tiến””tỷ lệ lới nhuận từ 5000-7000%,cao nhất thế giới”của kinh doanh trà đá(hay đánh cha =đá chanh) !!-Nguyễn Quốc Việt

Khi trùm ma túy đi bán trà đá! Quoc Viet Nguyen 5000-7000%, đó là tỷ suất lợi nhuận của người bán trà đá ở Việt Nam, mà “ông nghị” Nguyễn […]

Read Article →