chuyện “tồ lô”(tào lao):Thủ Tướng XHCN/VN đập búa(không có liềm)trò chơi cờ bạc(thị trường chứng khoán) bóc lột giá trị thặng dư kiểu mới(cụ Mác không tiên liệu) của bọn tư bản”giẫy hoài mà không chết”!!!

Thủ tướng nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, ông Phạm Minh Chính, trong chuyến đi Mỹ đã đến trung tâm giao dịch chứng khoán Wall Street chiều […]

Read Article →