Tàu đang lặng lẽ chiếm được Biển Đông như thế nào/China Is Winning the Silent War to Dominate the South China Sea-Bloomberg

China Is Winning the Silent Warto Dominate the South China Sea By Nguyen Xuan Quynh, Andreo Calonzo,Philip J. Heijmans, Hannah Dormido and Adrian Leung July 10, 2019 Standing captive on the bow of his boat, hands clasped tightly behind his head, Vietnamese […]

Read Article →

Thâu rầu(thôi rồi) nẫu (hùng hùng hổ hổ một thời)chết rồi !!:quan kách mệnh hữu sản Trần Bắc Hà(trùm ngân hàng gốc nẫu)”băng hà”trong trại giam-Chó chết có hết chuyện không ??

Ông ‘trùm’ ngân hàng Trần Bắc Hà chết trong trại giam 18/07/2019   Ông Trần Bắc Hà, người từng được coi là biểu tượng nhưng cũng là tai tiếng trong […]

Read Article →