ngoài chuyện học giả bằng thật,mua bằng…cần “dùng học phí làm rào cản kỹ thuật để tránh học sinh lao vào Đại học” !!??-phát ngôn của ĐB cuốc hội Lê Quân-Thái Hạo

phát ngôn của “ráo sư học đại” bị nhiễm Covid-19 Thái Hạo‘s phê tê bốc · Phát ngôn của ông Lê Quân nguy hiểm tới mức nào? Câu đầy đủ của […]

Read Article →