Tin tức giải trí :Hai đạo diễn gốc Việt-Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân- thắng giải “cọ vàng” tại Cannes/Pháp 2023 là”được hun đúc từ nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc và là ý chí vươn lên mạnh mẽ của con người Việt Nam.”(diễn dịch lời đương kim và cựu TT (PMC và NX Fuck về bóng đá))-BBC

Đạo diễn Trần Anh Hùng và Phạm Thiên Ân thắng giải tại Cannes 2023 9 giờ trước Đạo diễn Trần Anh Hùng và đạo diễn Phạm Thiên Ân thắng hai […]

Read Article →

tên chuyên bày trò thô bỉ AK-49 Tưởng Năng Tiến nại bàn chuyện du nịch tâm ninh trong xã hội hướng dẫn bởi tư tưởng cụ tổ Karl Marx cho rằng thì nà “tôn giáo na phương tiện mê hoặc giai cấp vô sản để bóc nột !!

Du Lịch Tâm Linh AK-49 Tưởng Năng Tiến Nhà thơ Inra Sara cho biết người Cham không cắm hoa trong bình và cũng chẳng thích ngắt bông hay chưng hoa […]

Read Article →