Cuối cùng báo chí( USA TODAY.. của “đầm lầy”)cũng thừa nhận “Chí Phèo Đỗ Nam Trâm(Trump,TT không nhận lương) mất 1 tỷ $US( của khối tài sản kinh doanh) khi mần TT Mỹ( trong khi những chính khách hủ bại khác lại giàu lên sau khi hết nhiệm kỳ !!)

Former president Donald Trump tumbles nearly 300 spots in Forbes billionaire rankings David Jackson USA TODAY WASHINGTON – The presidency appears to have cost Donald Trump more than $1 billion in […]

Read Article →

Về bài thơ “Mẹ tôi chửi”của Tòng văn Hân(có dây mơ rể má chi với bà chị(lớn)Tòng Thị Phóng cựu PCT/cuốc hội không ?)được hai “chủ soái thơ tự ro” thẩm định hay và có tính nhân văn !!?

mẹ leo cây chửi Bị chê trao giải cho những bài thơ ‘dở nhất nước’, ban tổ chức nói gì? 10/04/2021 22:30 GMT+7 TTO – Ông Khuất Quang Thụy – […]

Read Article →