Vương Quốc nhỏ bé ,Bhutan(hạnh phúc”đéo” cần chủ nghĩa”),nằm giữa hai nước lớn Ấn Độ và Tàu chỉ có 1 người chết vì Covid-19 nhờ vị Quốc Vương sáng suốt và gần dân(không như tư bản và CS/XHCN) !!

TIKTAK Đất nước nằm lọt giữa TQ và Ấn Độ chỉ có 1 người mất vì nCoV: Quốc vương dùng cách tài tình độc nhất Đọc báo thấy Nepal, là […]

Read Article →