những tấm lòng của người Sàigòn(không nhố nhăng,ồn ào..như của tư bản đỏ và NSUT khỉ nhọn):Chủ nhà hàng ở Sài Gòn có tấm lòng vàng nấu 2.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho lao động nghèo trong cơn dịch covid-19

Chủ nhà hàng ở Sài Gòn có tấm lòng vàng nấu 2.000 suất ăn miễn phí mỗi ngày cho lao động nghèo Gần 1 tháng nay, khi TP HCM bắt […]

Read Article →