một ông Mỹ(?) gốc Tàu-Tạ Điền-GSĐH cho rằng để lật đổ ĐCSTQ-thanh niên nam nữ Tàu dùng “phong trào nằm ngữa”(bất bạo động,bất hợp tác,thờ ơ chính trị,khô đảng nhạt đoàn…)-báo Epoch Times

Tạ Điền: “Phong trào nằm ngửa” của người TQ có thể lật đổ ĐCSTQ Tạ Điền•Thứ Hai, 31/05/2021 Tiến sĩ Tạ Điền là giảng sư tại Trường Kinh doanh Aiken, […]

Read Article →

ngày 6/6/D-Day đã qua nhưng nên xem lại mặt trận phía Tây trong thế chiến II ,”giải phóng” Châu Âu khỏi tên “hạ sĩ/cpl” quỷ dữ Hitler qua sự hy sinh của hàng triệu con người !

This is a spectacular account of the events leading up to and through the Allied Forces’ invasion of Normandy, France on D-Day (June 6), 1944 to fight the occupying Germans.  […]

Read Article →