Đảng CS (thịt ba rọi)Tàu được 100 năm nhưng “đấu đá nội bộ không ngơi nghỉ ” sau “xét lại “của Đặng Tiểu Bình “mèo đen(TB) mèo trắng(CS) răng cũng được miễn bắt được “chuột”(quyền lực,tiền tài…)

Đảng Cộng Sản Trung Quốc : 100 tuổi và cuộc đấu đá nội bộ không ngơi nghỉ Thanh Ha(RFI) 21/06/2021 Kỷ niệm 100 năm ngày thành lập đảng Cộng Sản […]

Read Article →