các nhà khoa học Mỹ đang nghiên cứu tạo ra một biến thể covid-19 nhân tạo trong phòng thí nghiệm để tiêu diệt vi khuẩn covid-19 xuất phát từ Tàu ??!!-Julie Bernichan/Yahoo

Covid-19 : un variant mis au point en laboratoire pour le détruire Julie Bernichan/Yahoo 9 juillet 2021· Des scientifiques américains ont élaboré une version artificielle du coronavirus afin de détruire […]

Read Article →