Đá banh muôn năm (!!!)vì có dịp cá độ( do khô đảng nhạt đoàn) -qua thời kỳ “ăn no mặc ấm” đến thời kỳ “ăn ngon mặc đẹp(LD) và cờ bạc vì “xét lại hiện đại hôm nay “!!

Triệt phá đường dây cá độ lớn trong mùa bóng đá Các đối tượng đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá tại Cơ quan Công an. Vào lúc […]

Read Article →