Le “boum”de l’art Vietnamien/sự “đột phá” của hội hoạ Việt Nam xưa thời Pháp Thuộc:bức chân dung một bà VN của hoạ sĩ Lê Phổ/Mai Thu(1930) đã bán được 2,617,084 Euros tại Hồng Kông !!!-Báo Les Echos

Le boum de l’art vietnamien hoạ sĩ Lê Phổ ông bà Lê Phổ (chụp 1930-1940) hoạ sĩ Lê Phổ(định cư ở Pháp) L’art vietnamien moderne avec ses deux stars Le […]

Read Article →