“đất đai” là yếu tố tăng trưởng kinh tế,giàu sang…(cho một thiểu số)tại VN trong nền kinh tế tư bản(thị trường)hoang dã,xuất khẩu tài nguyên và con người sau “đổi mới hội nhập-không phải là yếu tố sản xuất đầu tư !!!

Trần Mã Thượng ĐẤT ĐÃ THAO TÚNG NỀN KINH TẾ NHƯ THẾ NÀO? Hai mươi năm trước mấy miếng ruộng thuộc vùng bưng sáu xã ở quận 9 cũng như […]

Read Article →

về vụ kiện tại toà án Evry Pháp liên quan đến”thuốc khai quang(gọi là chất độc da cam/orange agent chống du kích trong chiến tranh uỷ nhiệm và nội chiến Việt Nam)báo Le Monde diplomatique

Le tribunal de grande instance d’Évry siège ce lundi pour un procès inédit en France : celui d’une vingtaine de firmes multinationales, parmi lesquelles Monsanto et Dow Chemical, accusées d’avoir fourni […]

Read Article →