Vẫn chuyện “VN có thể phát minh những “cái ” mà thế giới chưa làm được(BT nổ 4 Tê):giải thích thêm về phần mềm(không phải cứng) Bluezone !!-Nguyễn Tiến Tường

Nguyễn Tiến Tường Hiểu theo cách bluezone phát hiện được virus là sai trầm trọng. Đến cả những ông chó nghiệp vụ mang hàm đại uý bên Mỹ cũng không […]

Read Article →

chuyện xưa tích cũ mùa ôn dịch :Khi lính,mật thám Tây (cũng người Quảng Bình với Ngô Đình Diệm,Lê Duẩn,Võ Nguyên Giáp…. )mần chính trị tại Miền Nam: Mai Hữu Xuân

Mai Hữu Xuân (1917 – ?) nguyên là một tướng lĩnh gốc Cảnh sát của Việt Nam Cộng hòa, cấp bậc Trung tướng. Ông xuất thân từ ngành Mật thám của Chính quyền thuộc địa Pháp, sau được […]

Read Article →