“Chưa bao giờ đất nước như hôm nay”:Băng đảng người Việt buôn người và trồng cần sa ở Anh Quốc/Confessions of a cannabis farmer: The Vietnamese getting UK high-Báo A Alzeera

Confessions of a cannabis farmer: The Vietnamese getting UK high Gang members and migrants from Vietnam keep Britain’s multi-billion dollar marijuana industry running. 14 Oct 2019 Holed up alone in […]

Read Article →