Ký sự/tài liệu du lịch :thăm viếng thành phố(thể thao mùa đông) Bourg-Saint-Maurice vùng Savoie / Auvergne-Rhônes-Alpes của Pháp

Giới thiệu sơ lược Cũng trong hai chuyến(2004-2006) làm “Việt ba lô”,conchimgiakontum đã được hân hạnh hai lần đến thành phố thể thao Bourg-Saint-Maurice trên vùng Cao Nguyên Savoie,gần biên […]

Read Article →