“ba hồi trống giục đù cha kiếp;Một nhát (?) gươm đưa đéo mẹ đời”(Cao Bá Quát) GS ?/Y tá(theo TMH-quá cố-) Vũ Khiêu đã nhại “Ba hồi chiêu mộ(thay vì triêu(độc ngọng) mộ rung tâm trí,muôn dặm non sông nặng nghĩa tình

VĂN KHẮC TRÊN CHUÔNG SAI CHÍNH TẢ – MỘT CHUYỆN HI HỮU Hoàng Tuấn Công Bài minh của GS Vũ Khiêu trên “đại hồng chung” ở Nghĩa trang Liệt sĩ […]

Read Article →

tên chuyên bày trò thô bỉ AK-49 Tưởng Năng Tiến nại bàn chuyện du nịch tâm ninh trong xã hội hướng dẫn bởi tư tưởng cụ tổ Karl Marx cho rằng thì nà “tôn giáo na phương tiện mê hoặc giai cấp vô sản để bóc nột !!

Du Lịch Tâm Linh AK-49 Tưởng Năng Tiến Nhà thơ Inra Sara cho biết người Cham không cắm hoa trong bình và cũng chẳng thích ngắt bông hay chưng hoa […]

Read Article →