đọc ông Tây Ca Na Điên Jesse Peterson viết phiếm tiếng Việt(có thể hơn những “cá thể viết báo “Việt bây chừ..):Mần từ thiện vì ai..vì ai;làm gì..làm gì(mụ MC Tạ Bích Loan/chương trình 60′) ….

Thứ hai, 12/4/2021, 21:25 ( Từ thiện vì ai? Bạn có kẻ thù hả? Tốt. Điều đó cho thấy rất có thể bạn đang đấu tranh cho điều đúng đắn. […]

Read Article →