theo cô bé youtuber “Eli from Russia” tìm hiểu Gulag(trại tập trung “cải tạo” thời CS Xô Viết(Lenin,Stalin…) và cái giá lạnh của vùng đất nầy-Đại Văn Hào Nga Solzhenitsyn đã có tập trường thiên ký sự về cảnh lưu đày ở Gulag

Eli from Russia Soviet Gulag của “ông nội ” Tố Hữu Feb 13, 2022 #SovietUnion#WeirdHistory What are Soviet Gulags? What happened in Gulags? And what did they accomplish? The word […]

Read Article →