Đã có “chí nguyện quân”(theo tinh thần quốc tế không vô sản) của những fans cuồng Nga và Hitputin Việt Nam chưa ?-Phan Châu Thành điểm tin chiến sự “chống Nga cứu nước ” của dân vad quân Ukraina ngày thứ 451(20-5-2023)

20-05-2023, tình hình Ukraina ngày thứ 451: 1. Chỉ huy trưởng lực lượng Wagner Prigozhin trong một phim mới nhất tuyên bố: „đã chiếm được hoàn toàn thành phố Bahkmut. […]

Read Article →