chuyện đời người và người đời trong thâm cung bí sử thời đại XHCN :Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, con trai không được thừa nhận của nãnh tụ được thần thánh hoá (và đề tài tiểu thuyết Au Zenit của Dương Thu Hương) !!-Nông Văn Tiềm

Tài niệu Bí mật cuộc đời của Nguyễn Tất Trung, con trai ông Hồ Chí Minh ?????? Nông Văn Tiềm 13-9-2021 Dưới chế độ cộng sản, những chuyện thâm cung […]

Read Article →