“bao năm giải phóng như thế này phải không anh “?:Trưởng Ban Nội Chính(xứ sở của Đương Nhuệ) say rượu nái xe con cán người thương vong.Chỉ quan tâm đến xe không quan tâm đến mạng người !!-Nguyễn Hiếu Trung

CHIỀU 13/5, ĐIỀU TRƯỞNG BAN NỘI CHÍNH TỈNH THÁI BÌNH, NỐC RƯỢU SAY NGHÊNH NGANG CÁN CHẾT 2 MẠNG NGƯỜI KHI BÁT PHỐ ĐIỀU VÀ CHIẾC XE ALTITS Nguyên HiếuTrung  […]

Read Article →