Thằng “thánh rắc muối Salt Bae” thua “thánh rắc hành Việt Nam” !!: ăn chặn tiền típ của nhân viên và buộc nhân viên mặc khiêu gợi để tiếp khách-hắn quên thời nghèo khổ của riêng mình-

Thánh rắc muối Salt Bae ăn chặn tiền típ, bắt nhân viên mặc đồ mỏng như tờ giấy By  Dung Hoàng 14 Tháng Năm, 2023 Đế chế ẩm thực của […]

Read Article →