một trong những thành tích của bọn “đu càng,ăn bơ thừa sữa cặn..”:NASA và Lockheed Martin vinh danh Cty công nghệ của người Mỹ gốc Việt ở California(ngoài nhiều khoa học gia VN đang làm việc tại NASA…)

NASA và Lockheed Martin vinh danh Cty công nghệ của người Mỹ gốc Việt ở California 06/05/2023 Vào ngày 3/5, Avatar Machine, một công ty chuyên về các dịch vụ […]

Read Article →