chuyện của đế quốc giẫy chết Mỹ :các fans cuồng nghĩ gì khi thần tượng Đỗ Nam Trâm(Trump) bị cáo buộc không làm chủ được “cái của nợ/phồn thực”(Raping) ???-chính chị chính em nước Mỹ.

Trump’s civil rape case: what is he accused of and what happens next? The writer E Jean Carroll is seeking damages after accusing the former president of sexually assaulting her […]

Read Article →