VNCH(Nguỵ ?) chỉ thua về quân sự(thắng hầu hết về các lãnh vực khắc), vì lãnh đạo kém(?) và thiếu hổ trợ từ đồng minh trong khi bên thắng cuộc được khối CS(Nga ,Tàu…) yểm trợ tối đa ,hy sinh mạng người đến “cái lai quần”..-GS Vũ Tường

GS Vũ Tường: VNCH chỉ thua về quân sự nhưng “thắng hầu hết” các lĩnh vực khác GS Vũ Tường Quốc Phương, cộng tác viên RFA Tiếng Việt từ London […]

Read Article →