“possible”với đế quốc Mỹ nhưng “impossible” với người Việt với nhau vì…còn “đấu tranh giai cấp của cụ tổ quý tộc Các Mác(Karl Marx) ông cựu đại sứ “gay ” ơi !! Khó lắm vì bị nhồi sọ như Bắc Triều Tiên(quân chủ XHCN ?) rồi !-Thua nước Đức bỏ ra 40 tỷ để mua sự thống nhất và hoà hợp-

Cựu Đại sứ Mỹ, Ted Osius nói về nghĩa trang Biên Hòa và quá trình hòa giải thời hậu chiến Cựu đại sứ Mỹ Ted Osius nói với BBC News […]

Read Article →