Đừng xuyên tạc bản chất của Đảng CSVN-Ivanlevanlan wordpress.com

Đừng xuyên tạc bản chất của Đảng CSVN

Tháng Ba 25, 2023

Author: ivanlevanlan

Thiên Trường

Hiện nay các thế lực thù địch và những phần tử chống đối luôn tìm mọi cách để chống phá cách mạng Việt Nam, chống phá Đảng và chế độ. Một trong những thủ đoạn ấy chính là xuyên tạc bản chất của Đảng CSVN, đồng thời chúng lợi dụng những thiếu sót, những sự việc cụ thể để suy luận, quy kết rằng ở Việt Nam “không có đa nguyên, đa đảng thì không bao giờ có dân chủ”, “Độc tài, Đảng trị là cái gốc sai chính của nhà cầm quyền Việt Nam hiện tại”, từ đó chúng đòi phải sửa đổi Hiến pháp, xoá bỏ Điều 4, hiến định về Đảng Cộng sản Việt Nam là lực lượng lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo toàn xã hội. Nhất là thời gian gần đây, khi công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng của Đảng CSVN được đẩy mạnh thì chúng lại ra sức khai thác, lợi dụng những thiếu sót, khuyết điểm của một bộ phận cán bộ, đảng viên suy thoái biến chất, tham ô, tham nhũng để công kích công cuộc chống tham nhũng của ta là “thanh trừng phe phái”, “đấu đá nội bộ”… rồi từ đó chúng kích động nhằm tạo sự phân hóa sâu sắc trong Đảng, làm suy yếu sức mạnh khối đoàn kết, thống nhất trong Đảng và giữa Đảng với nhân dân. Chúng hô hào, khuyến khích cải tổ, cải cách, đổi mới triệt để, thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập. hơn thế nữa, chúng đã ra sức xây dựng, nhen nhóm các tổ chức đảng đối lập phản động, như cái gọi là “Đảng Dân chủ”, “Đảng Dân chủ xã hội”,…

Mới đây trên trang Facebook của Nguyễn Văn Đài lại tiếp tục “bài ca” công kích, xuyên tạc, nói xấu Đảng CSVN. Đài bịa ra câu chuyện “Con trai hỏi Tổng Trọng: Tại sao bố và các chú lãnh đạo sợ đa Đảng?… vì đảng CSVN là phản động, phản cách mạng và là giặc nội xâm. Nếu đa đảng thì nhân dân sẽ bắt bỏ tù và tịch thu tài sản của giới chóp bu của Đảng”. Đọc lên đã thấy rõ thủ đoạn và ý đồ của NV Đài, đó là mượn chuyện bịa đặt để nói xấu, một chiêu trò cũ rích mà chúng vẫn thường xuyên sử dụng. Đằng sau những luận điệu tuyên truyền, hoạt động chống phá ấy, đều không ngoài mục đích duy nhất là làm suy yếu, đi đến việc phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, loại bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam ra khỏi tiến trình phát triển của dân tộc. Đó là mưu đồ vô cùng thâm độc, nham hiểm và trắng trợn của các thế lực thù địch. Để làm rõ những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bản chất của Đảng CSVN là như thế nào và mục tiêu của Đảng CSVN là gì?

Thực tiễn lịch sử cách mạng Việt Nam đã cho thấy rất rõ, sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với đất nước là sự lựa chọn tất yếu khách quan của lịch sử và cũng là ý nguyện, mong mỏi của nhân dân. Điều này được lịch sử minh chứng rõ ràng. Từ khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời (3/2/1930) đã chấm dứt thời kỳ cách mạng Việt Nam khủng hoảng về đường lối, mở ra một thời đại mới cho lịch sử dân tộc. Và từ đó Đảng CSVN đã lãnh đạo cách mạng và nhân dân đứng lên đấu tranh giành độc lập, tự do. Thắng lợi của công cuộc đấu tranh giành chính quyền mà đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945 dẫn tới sự ra đời của Nhà nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà (nay là nước Cộng hòa XHCN Việt Nam), đã mở ra một kỷ nguyên mới trong lịch sử dân tộc – kỷ nguyên độc lập, tự do, hạnh phúc và đi lên chủ nghĩa xã hội. Trải qua những giai đoạn cách mạng, Đảng CSVN đã chứng minh và  khẳng định vai trò lãnh đạo vững vàng, đúng đắn và duy nhất để đưa nước ta thoát khỏi ách thống trị của thực dân, đế quốc. Đảng CSVN đã đề ra những chủ trương, đường lối lãnh đạo, phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh thực tiễn để đưa nước ta từ một nước với thân phận nô lệ, bị đàn áp thành một nước có chủ quyền, nhân dân được độc lập, tự do. Từ một nước nghèo nàn, lạc hậu, trở thành một nước đang phát triển và đầy tiềm năng. Hãy nhìn vào thực tế hiện nay, có thể thấy mọi mặt của đời sống xã hội đổi thay rõ rệt. kinh tế giữ vững mức tăng trưởng khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ngày càng được cải thiện; dân chủ xã hội chủ nghĩa được mở rộng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; văn hoá, xã hội có nhiều bước phát triển; vị thế, uy tín của Việt Nam không ngừng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế. Nếu không có sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng, nếu không có đường lối, chủ trương đúng thì chắc chắn sẽ không có những thành quả đó. Như vậy, rõ ràng, dưới sự lãnh đạo của một Đảng duy nhất, Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ và đạt được những tiêu chí cao nhất trong hoạt động chính trị của một đảng cầm quyền. Như vậy, để khẳng định rằng thể chế nhất nguyên một đảng lãnh đạo hoàn toàn không đồng nghĩa với mất dân chủ, kém phát triển và dân chủ, phát triển không đồng nghĩa với đa nguyên, đa đảng. Thực tế trên thế giới hiện nay, có những nước đa đảng, nhưng vẫn mất dân chủ, vẫn là những nước nghèo, kém phát triển nhất; ngược lại, cũng có những nước chỉ một đảng lãnh đạo, nhưng dân chủ vẫn được bảo đảm, kinh tế – xã hội phát triển, đời sống nhân dân sung túc. Điều đó minh chứng là: đa nguyên, đa đảng không phải là cứu cánh cho dân chủ và sự phát triển.

Thực chất những luận điệu đòi thực hiện đa nguyên chính trị, đa đảng đối lập của các thế lực thù địch chính là nhằm thủ tiêu sự lãnh đạo của Đảng CSVN đối với xã hội, xoá bỏ nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, chúng muốn “lái’ nền dân chủ nước ta sang nền dân chủ khác, phi xã hội chủ nghĩa. Các thế lực thù địch dùng chiêu bài vẽ ra viễn cảnh rằng nếu chúng ta thực hiện đa đảng thì sẽ được dân chủ hơn, đất nước sẽ phát triển hơn đời sống nhân dân sẽ được tốt đẹp hơn. Nhưng chắc chắn rằng sẽ  không phải như vậy. Sự lãnh đạo duy nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là nhân tố quyết định bảo đảm sự ổn định và phát triển, để đưa nước ta trở thành một nước phát triển; dân chủ, công bằng, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc. Sự nghiệp đổi mới đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam 37 năm qua, với những thành quả đã đạt được là minh chứng cho vai trò, vị trí của Đảng CSVN với vận mệnh của quốc gia, dân tộc. Và cũng khẳng định mục tiêu, lí tưởng của Đảng CSVN không gì khác chính là vì lợi ích của Nhân dân. Một Đảng lãnh đạo để mang lại sự phát triển cho đất nước, mang lại sự ấm no, hạnh phúc cho nhân dân, mang lại vị thế cho quốc gia trong khu vực và trên thế giới, một Đảng như vậy có thể nào “là phản động, phản cách mạng và là giặc nội xâm” như lời của VN Đài nói hay không?! Chỉ có NV Đài mới chính là tên là phản động, phản cách mạng và đích thị là tên giặc cố tình chống phá Đảng và Nhà nước ta.

Để lại lời nhắn

Điền thông tin vào ô dưới đây hoặc nhấn vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s

Trang web này sử dụng Akismet để lọc thư rác. Tìm hiểu cách xử lý bình luận của bạn.