tên chuyên bày trò thô bỉ AK-48 Tưởng Năng Tiến ghi chép về sv “đầu gỗ ” Phan Kim Khánh,vừa mãn hạn tù giam(6 năm “/4 năm quản chế ) vì “tuyên truyền chống nhà nước XHCN/VN !!”

AK-48 Tưởng Năng Tiến Phan Kim Khánh Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe người này gọi người kia là cái thứ “đầu bò” hay đầu “bã đậu”. Mới đây, lại học […]

Read Article →

VN/XHCN người lao động/cán bộ vô sản không muốn về hưu sớm; tại nước Pháp TBCN thì ngược lại , sinh ra cảnh “chuyên chính vô sản ” đang so găng với chính phủ tư bản của TT Ma Cà Rông(Macron)

Pháp những ngày đình công: ‘Chuyên chính vô sản’ đọ găng với chính phủ Macron 2 giờ trước Gần một tháng qua, nước Pháp chìm trong biểu tình, đình công […]

Read Article →