Dân chủ “tồ lô “(tào lao ,theo quan điểm của cựu TT,cựu CTN Nguyễn Xuân Fuck) Mỹ :Cựu TT Chí Phèo Đỗ Nam Trâm(Trump) có thể bị bắt giam vì nói dối ,bịt miệng… trong vụ “cái của nợ ” với cô đào phim người lớn Stormy Daniels !!!

Meet Stormy Daniels, the porn star Michael Cohen says Trump told him to pay $130,000 to cover up an alleged sexual affair  She was at a party in Manhattan, at a […]

Read Article →