chuyện “đời người và người đời “: ai bảo xã hội Mỹ là xã hội thực dụng ??:một cặp vợ chồng già ở Missouri/US sau 77 năm cưới nhau,chung sống khi chết chôn chung một hòm để vẫn nắm tay nhau !

Elderly Missouri Couple Married For 77 Years Were Bur’ied Together Holding Hands In One Casket. When you love a person truly all you wish and want is the person’s happiness […]

Read Article →