lợi dụng ao ước tìm được việc làm, có cuộc sống khá hơn dưới XHCN,hàng trăm nạn nhân buôn người bị mất tích, đa số là người Việt do bọn mafia Việt Nam-báo The Guardian/Anh Quốc-Diplomat

Báo cáo Anh: Hàng trăm nạn nhân buôn người bị mất tích, đa số là người Việt 03/03/2023 Hàng trăm nạn nhân của nạn buôn người đã mất tích sau […]

Read Article →