chuyện vớ vẩn của cá thể viết báo VN :giàu óc tưởng tượng !!”Việt kiều Mỹ thu nhập mỗi tháng 7.000.USD bỏ về Việt Nam chăn bò, quyết không về Mỹ nhiều người nói tôi điên.” !!

Việt kiều Mỹ thu nhập mỗi tháng 7.000.USD bỏ về Việt Nam chăn bò, quyết không về Mỹ nhiều người nói tôi điên. Sống ở South Carolina (Mỹ), có việc […]

Read Article →