“đất nước mình ngộ lắm phải không anh ?-Chủ tịch nước lên tiếng gia đình bạn bè không dính líu đến chuyện khai thác,làm giàu nhờ lổ mũi trong dịch bệnh Vũ Hán ” !

Chuyện báo nhà nước gỡ phát biểu của ông Phúc về gia đình và Việt Á? RFA2023.02.09 Ông Nguyễn Xuân Phúc khi còn là Chủ tịch nước tại Đại hội […]

Read Article →