chuyện vớ vẩn văn chương đầu năm(mới);Áo thụng vái nhau chơi !-Đỗ Trường và Trần Mạnh Hảo-“tôi đã chết với tâm hồn bia mộ, cuộc chiến tang thương thống nhất sơn hà”(trên xác chết của hàng triệu con người bị dối gạt-TC)

Đỗ Trường(Leipzig/Đức Quốc) (Phần 1) TRẦN MẠNH HẢO – NGƯỜI ĐÃ CHẾT VỚI TÂM HỒN BIA MỘ Có lẽ, đã nhiều lần tôi viết về thơ văn cũng như chân […]

Read Article →