Tài liệu tìm quên: ” kỹ sư,nhà xây dựng “Tháp Eiffel(Pháp) Tượng Nữ Thần Tự Do(Mỹ),cầu Trường Tiền(?)/Huế,Cầu Mống Saigon….Gustave Eiffel(Pháp)

Gustave Eiffel : Kỹ sư tài ba, doanh nhân xuất chúng Chi Phương Các công trình mang tên Gustave Eiffel có mặt trên khắp thế giới, điển hình là ngọn tháp Eiffel biểu […]

Read Article →