phút thư giản tìm quên và nhớ lại người đẹp điện ảnh ngày xưa Gina Lollobrigida vừa rời cõi tạm( “Thằng gù Nhà Thờ Đức Bà Paris/Notre Dame De Paris

Hunchback of Notre Dame Gina Lollobrigida dies at 95: The Italian bombshell who was courted by royalty and conquered Hollywood before becoming embroiled in a notorious feud with Sophia Loren […]

Read Article →