Tài liệu tìm quên :ghé thăm Toronto/Canada,nơi định cư của(vua)phiếm Song Thao,(cụ MC)Nguyễn Ngọc Ngạn…

Toronto/Canada Toronto (/təˈrɒntoʊ/ (listen) tə-RON-toh; locally [təˈɹɒɾ̃ə] or [ˈtɹɒɾ̃ə])[11][12][13] is the capital city of the Canadian province of Ontario. With a recorded population of 2,794,356 in 2021,[14] it is the most populous city in Canada and the fourth most populous city in North America. The city is […]

Read Article →