Loạn giá trị thời mạt văn hoá qua nhà thơ thế giới,tác giả bài thơ “cá rô nấu (với) bầu/mời anh thịt luộc mắm nêm !! “-Mimosa Tím-Nguyễn Anh Tuấn/Lê Học Lãnh Vân(vanviet.info)

Sự lệch chuẩn và loạn giá trị thời mạt văn hóa Mai An Nguyễn Anh Tuấn Mấy ngày qua, mạng xã hội như “lên đồng” trước hiện tượng có thật mà […]

Read Article →