Mô Phật !!- thầy chùa “Thích Nhặt Tiền(Nhật Từ/Nhật bò…) không thỉnh vong (oan gia trái chủ )của bà thợ may Phạm Thị Yến(tại Chùa Ba Vàng của Thích Trúc Thái Minh) nên bị kiện tụng !-Vietnamnet.vn

Tạm dừng xét xử vụ một phật tử chùa Ba Vàng kiện Thượng tọa Thích Nhật Từ Thanh Phương Nhà báo Cho rằng Thượng tọa Thích Nhật Từ đã xúc […]

Read Article →