Lang thang tìm hiểu xứ Marốc-Morocco/Phi Châu(không được Thần L.. hiển linh hổ trợ tại Qatar 2022 World Cup) có đội bóng cầu thủ không đen như đám trẻ trâu VN mê bóng đá lầm tưởng !!

Morocco (/məˈrɒkoʊ/ (listen)),[note 3] officially the Kingdom of Morocco,[note 4] is the westernmost country in the Maghreb region of North Africa. It overlooks the Mediterranean Sea to the north and the Atlantic Ocean to the west, and has land borders with Algeria to the east, […]

Read Article →

được “Thần L….hiển linh “phù hộ,Croatia chiếm ngôi vị hạng 3 tại Qatar WorldCup 2022

Phút thư giản tìm quên Phụ đính Tìm hiểu Croatia Nữ Tổng Thống mê đá banh !! Croatia (/kroʊˈeɪʃə/ (listen), kroh-AY-shə; Croatian: Hrvatska, pronounced [xř̩ʋaːtskaː]), officially the Republic of Croatia (Croatian: Republika Hrvatska, (listen)),[e] is a country at the crossroads of Central and Southeast Europe. […]

Read Article →

nhân chuyện tên heo côn đồ “Đất Quảng”hành hung người lao động nghèo,yếu thế…tên chuyên bày trò thô bỉ AK-48 Tưởng Năng Tiến bàn về chuyện “nhịn và nhục” của nạn nhân

có phải mẹ ruột không(dù ở ngoài Bắc)?? Nhịn & Nhục Cách đây chưa lâu, trang Gia Đình Việt Nam có một bài tường thuật ngắn: Đêm 29/9, trên mạng […]

Read Article →