nhân chuyến viếng thăm của thờ tờ VN,tìm hiểu xứ Lục Xâm Bảo(Luxembourg)

Lục Xâm Bảo(Luxembourg) Luxembourg (/ˈlʌksəmbɜːrɡ/ (listen) LUK-səm-burg;[9] Luxembourgish: Lëtzebuerg [ˈlətsəbuəɕ] (listen); French: Luxembourg; German: Luxemburg), officially the Grand Duchy of Luxembourg,[c] is a small landlocked country in Western Europe. It borders Belgium to the west and north, Germany to the east, and France to the south. Its capital and most […]

Read Article →

“chống phát xít”(!?) nhưng áp dụng phương cách phát xít: Nga bắt cóc(voler) trẻ con Ukraina đưa về Nga(Tây Bá Lợi Á-Sibérie)để thực hiện một cách có hệ thống chính sách”thực dân”(trồng dân) sau nầy -Parismatch

LES ENFANTS VOLÉS D’UKRAINE MANON QUÉROUIL-BRUNEEL PARIS MATCH Ils sont promis à des familles de Novossibirsk, en Sibérie. Non seulement la Russie ne cache pas ce qui ressemble à un […]

Read Article →