“nếu không ra ngoài được(vì covid-Vũ Hán) thị “buông” đi vào… trong-BS Đỗ Hồng Ngọc(tác giả bài thơ gửi bé sơ sinh mới vào đời-trong phiên trực của bs tại BV Từ Dũ ngày xưa-

Nếu không ra ngoài được thì hãy đi… vào trong “Thư gửi bé sơ sinh” Khi em cất tiếng khóc chào đờiAnh đại diện đời chào em bằng nụ cườiLớn […]

Read Article →