những nhân vật nhận giải thưởng Nobel Hoà Bình 2022 đều lên án cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine của( tên điên Putin/Hitler( minh chủ “thằng già cá gỗ”)/ En recevant leur prix, les lauréats du Nobel de la paix dénoncent la guerre «folle» de Poutine-Parismatch

“thằng già” # “thằng hề” En recevant leur prix, les lauréats du Nobel de la paix dénoncent la guerre «folle» de Poutine Emilie Cabot 10/12/2022 à 15:17, Mis à jour […]

Read Article →