“thằng bé Nguyễn Việt Sơn “có còn ngạo nghễ(VN) nữa không (???) với khoản chi 800 +tỷ /VND của(đệ tử ba que xỏ lá Nguyễn Công Khế) hối lộ từ thượng tầng kiến trúc xuống đến hạ tầng cơ sở, của Việt Á ??

Nguyễn Việt Sơn(QĐND) ‘Đại án chuyến bay giải cứu’: Bắt nguyên cán bộ Đại sứ quán Việt Nam ở Nga và Angola 6 giờ trước Hai nguyên cán bộ Đại […]

Read Article →